Αναρτήσεις
Η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την πρόοδο του έργου

Η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την πρόοδο του έργου

Στις 11 Ιανουαρίου, η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την πρόοδο του έργου. Προς το παρόν, οι εταίροι βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης, το οποίο θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί τις επόμενες εβδομάδες από τους...

Η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση της χρονιάς

Η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση της χρονιάς

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν διαδικτυακώς την τελευταία συνάντηση του έτους, όπου συνόψισαν τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα. Παρουσιάστηκε το πρώτο προσχέδιο του Εγχειριδίου...

Η οριστικοποίηση του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης Ψυχικής Υγείας

Η οριστικοποίηση του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης Ψυχικής Υγείας

Στις 7 Νοεμβρίου η κοινοπραξία του έργου AWARE, πραγματοποίησε άλλη μία διαδικτυακή συνάντηση για να συνοψίσει τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και να συζητήσει τα επόμενα βήματα. Οι εταίροι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης του εγχειριδίου...

Η ενημερωτική μας συνάντηση του Οκτωβρίου

Η ενημερωτική μας συνάντηση του Οκτωβρίου

Στις 4 Οκτωβρίου η κοινοπραξία του έργου πραγματοποίησε άλλη μία διαδικτυακή συνάντηση κάνοντας έναν απολογισμό της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα και συζητώντας τα επόμενα καθήκοντα. Οι εταίροι αναπτύσσουν επί του παρόντος ένα εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης για την...

Το επόμενό μας αποτέλεσμα: Το Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία

Το επόμενό μας αποτέλεσμα: Το Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η κοινοπραξία πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση για να συνοψίσει τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και να σχεδιάσει τα βήματα για την ανάπτυξη του επόμενου αποτελέσματος: Το εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Το...

Συνεχίζεται η παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εταίρων του AWARE

Συνεχίζεται η παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εταίρων του AWARE

Με επιτυχία συνεχίζονται οι συναντήσεις των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου AWARE, με στόχο την ενδυνάμωση του προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν φοιτητές...

Η τελευταία συνάντηση πριν τη διακοπή του καλοκαιριού

Η τελευταία συνάντηση πριν τη διακοπή του καλοκαιριού

Στις 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος AWARE πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η κοινοπραξία συζήτησε τα τελευταία βήματα για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής για τις προσεγγίσεις της ψυχικής ευεξίας...

Η μηνιαία διαδικτυακή μας συνάντηση για να συνοψίσουμε τις τρέχουσες εργασίες

Η μηνιαία διαδικτυακή μας συνάντηση για να συνοψίσουμε τις τρέχουσες εργασίες

Στις 2 Ιουνίου, οι εταίροι πραγματοποίησαν διαδικτυακώς τη μηνιαία συνάντησή τους συνοψίζοντας τις τρέχουσες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου εργασίας. Σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση των διαθέσιμων εκθέσεων,...

Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Απρίλιο

Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Απρίλιο

Στις 28 Απριλίου οι εταίροι του έργου AWARE έκαναν απολογισμό της προόδου του έργου σε μια μηνιαία διαδικτυακή συνάντηση. Οι εταίροι διεξήγαγαν πολυεπίπεδη ανάλυση της ψυχικής υγείας στην ακαδημαϊκή κοινωνία: εντοπίζοντας καλές πρακτικές, διενεργώντας ανασκόπηση της...

Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Μάρτιο

Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Μάρτιο

Στις 10 Μαρτίου η κοινοπραξία πραγματοποίησε τη μηνιαία συνάντησή της. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα καθήκοντα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε κάθε χώρα. Οι εταίροι βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς και στη διεξαγωγή...

Οι εταίροι πραγματοποίησαν τη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση

Οι εταίροι πραγματοποίησαν τη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση

Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακώς η εναρκτήρια συνάντηση. Στη συνάντηση συζητήσαμε λεπτομερώς όλα τα πακέτα εργασίας που θα υλοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς και θέματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης και διάδοσης των...

Η Κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για μια συνάντηση πριν από την έναρξη

Η Κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για μια συνάντηση πριν από την έναρξη

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για μια συνάντηση πριν από την επίσημη έναρξη. Εταίροι από την Πολωνία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα παρουσίασαν τους οργανισμούς και τις δραστηριότητές τους. Ανέλυσαν τις γενικές...