Δελτία Τύπου
Έκδοση του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας/άγχους στα ΑΕΙ

Έκδοση του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας/άγχους στα ΑΕΙ

Το έργο AWARE, μια πρωτοβουλία Erasmus+, ανακοινώνει τη δημοσίευση του «Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης», ενός ολοκληρωμένου οδηγού που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία μεταξύ των φοιτητών, του προσωπικού και του διδακτικού...

Παρουσίαση του AWARE Project σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις

Παρουσίαση του AWARE Project σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις

Το έργο AWARE, μια πρωτοβουλία Erasmus+ αφιερωμένη στην προώθηση της ευαισθητοποίησης για το άγχος και την ψυχική υγεία μεταξύ του προσωπικού και των φοιτητών/τριών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, διεξάγει δραστηριότητες διάδοσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για...

Το έργο AWARE δημοσιεύει καλές πρακτικές για την ενίσχυση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έργο AWARE δημοσιεύει καλές πρακτικές για την ενίσχυση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το έργο AWARE το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία Erasmus+ και επικεντρώνεται στην προώθηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των φοιτητών/τριων των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα άγχους και ψυχικής υγείας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη...