Ενημερωτικά δελτία
Οι συλλογικές μας προσπάθειες επέφεραν ένα άκρως επιτυχημένο πρώτο έτος του έργου!

Οι συλλογικές μας προσπάθειες επέφεραν ένα άκρως επιτυχημένο πρώτο έτος του έργου!

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και η ποιότητα που επιτεύχθηκε στα σχετικά αποτελέσματα του έργου μας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, όπως προκύπτει από την ανατροφοδότηση των εταίρων αλλά και τα σχετικά εργαλεία...

Tι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής!

Tι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής!

Οι συλλογικές μας προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση ενός κρίσιμου κενού στην ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα του άγχους, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΕ) σε όλη την Ευρώπη. Το έργο μας αναγνωρίζει την έλλειψη επαρκών αποδεικτικών...

Η νέα πρωτοβουλία AWARE

Η νέα πρωτοβουλία AWARE

Σχετικά με το έργο Το AWARE είναι μια Erasmus+ πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενδυναμώσει το προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία, τους πόρους και τις γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται σωστά και να...