Επικοινωνία

12 + 3 =

Συντονιστής έργου

Społeczna Akademia Nauk (Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών)

 

Διεύθυνση:

Henryka Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, Πολωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Anna Bogacz

abogacz@san.edu.pl