Η διαδικτυακή μας συνάντηση τον Απρίλιο
28 Απριλίου, 2023

Στις 28 Απριλίου οι εταίροι του έργου AWARE έκαναν απολογισμό της προόδου του έργου σε μια μηνιαία διαδικτυακή συνάντηση.

Οι εταίροι διεξήγαγαν πολυεπίπεδη ανάλυση της ψυχικής υγείας στην ακαδημαϊκή κοινωνία: εντοπίζοντας καλές πρακτικές, διενεργώντας ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και διεξάγωντας μια σειρά συνεντεύξεων με εκπροσώπους διαφόρων πανεπιστημίων.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης και συλλογής καλών πρακτικών.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η εν εξελίξει διαχείριση του έργου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του.