Η ενημερωτική μας συνάντηση του Οκτωβρίου
4 Οκτωβρίου, 2023

Στις 4 Οκτωβρίου η κοινοπραξία του έργου πραγματοποίησε άλλη μία διαδικτυακή συνάντηση κάνοντας έναν απολογισμό της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα και συζητώντας τα επόμενα καθήκοντα.

Οι εταίροι αναπτύσσουν επί του παρόντος ένα εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση του άγχους.

Οι εταίροι θα παρουσιάσουν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία των φοιτητών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως πάντα, στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα επερχόμενα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και τη συνεχή διαχείριση του έργου.