Η Κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για μια συνάντηση πριν από την έναρξη
15 Δεκεμβρίου, 2022

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022, η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για μια συνάντηση πριν από την επίσημη έναρξη.

Εταίροι από την Πολωνία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα παρουσίασαν τους οργανισμούς και τις δραστηριότητές τους.

Ανέλυσαν τις γενικές παραδοχές του έργου και σχεδίασαν τις δραστηριότητες για τις επόμενες εβδομάδες.

Τον Ιανουάριο, οι εταίροι θα συναντηθούν και πάλι διαδικτυακά για μια εναρκτήρια συνάντηση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα προσχέδια για το πρώτο αποτέλεσμα καθώς και ο ιστότοπος του έργου.

Θα συζητήσουμε επίσης λεπτομερώς διοικητικά/οργανωτικά ζητήματα.