Η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την πρόοδο του έργου
11 Ιανουαρίου, 2024

Στις 11 Ιανουαρίου, η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει την πρόοδο του έργου.

Προς το παρόν, οι εταίροι βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης, το οποίο θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί τις επόμενες εβδομάδες από τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του έργου – προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής, φοιτητές και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Το επόμενο βήμα αφορά την ανάπτυξη ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης.

Οι εταίροι σχεδιάζουν ήδη ποιο ενδιαφέρον περιεχόμενο θα συμπεριλάβουν σε αυτό.

Όπως πάντα, στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η διαχείριση του έργου, η διασφάλιση της ποιότητας και η διάδοση των αποτελεσμάτων.