Η μηνιαία διαδικτυακή μας συνάντηση για να συνοψίσουμε τις τρέχουσες εργασίες
2 Ιουνίου, 2023

Στις 2 Ιουνίου, οι εταίροι πραγματοποίησαν διαδικτυακώς τη μηνιαία συνάντησή τους συνοψίζοντας τις τρέχουσες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου εργασίας.

Σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση των διαθέσιμων εκθέσεων, άρθρων και άλλων πηγών στον τομέα της διασφάλισης της ψυχικής ευεξίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διενεργήθηκαν επίσης συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και παρουσιάστηκαν παραδείγματα ορθής πρακτικής.

Με βάση την έρευνα που διεξήχθη, ετοιμάζεται επί του παρόντος μία έκθεση που θα παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι δραστηριότητες διάδοσης του έργου καθώς και τα τρέχοντα οικονομικά και διαχειριστικά ζητήματα.