Η οριστικοποίηση του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης Ψυχικής Υγείας
7 Νοεμβρίου, 2023

Στις 7 Νοεμβρίου η κοινοπραξία του έργου AWARE, πραγματοποίησε άλλη μία διαδικτυακή συνάντηση για να συνοψίσει τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και να συζητήσει τα επόμενα βήματα.

Οι εταίροι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης του εγχειριδίου ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Το επόμενο βήμα θα είναι η διεξαγωγή εσωτερικής αξιολόγησης και η διαβούλευση του περιεχομένου με εμπειρογνώμονες ψυχικής υγείας και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να επανεξετάσουν το έγγραφο και να ανταλλάξουν σχόλια.