Η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση της χρονιάς
8 Δεκεμβρίου, 2023

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 οι εταίροι του έργου πραγματοποίησαν διαδικτυακώς την τελευταία συνάντηση του έτους, όπου συνόψισαν τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και σχεδίασαν τα επόμενα βήματα.

Παρουσιάστηκε το πρώτο προσχέδιο του Εγχειριδίου Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εταίροι μοιράζονται επί του παρόντος σχόλια για βελτίωση.

Το επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια εσωτερικής αξιολόγησης και η διαβούλευση του περιεχομένου με εμπειρογνώμονες ψυχικής υγείας και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς -προσωπικό πανεπιστημίων, φορείς χάραξης δημόσιας πολιτικής και φοιτητές- προκειμένου να επανεξετάσουν το έγγραφο και να ανταλλάξουν σχόλια.