Η τελευταία συνάντηση πριν τη διακοπή του καλοκαιριού
4 Ιουλίου, 2023

Στις 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος AWARE πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η κοινοπραξία συζήτησε τα τελευταία βήματα για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής για τις προσεγγίσεις της ψυχικής ευεξίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το έγγραφο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε κάθε χώρα και περιγράφει τις καλές πρακτικές και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εταίροι έχουν επίσης προγραμματίσει δραστηριότητες, που σχετίζονται με την υλοποίηση του επόμενου αποτελέσματος: Εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης δραστηριότητες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και θέματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.