Οι εταίροι πραγματοποίησαν τη διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση
3 Φεβρουαρίου, 2023

Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακώς η εναρκτήρια συνάντηση.

Στη συνάντηση συζητήσαμε λεπτομερώς όλα τα πακέτα εργασίας που θα υλοποιήσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς και θέματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των φοιτητών των πανεπιστημίων πάνω σε θέματα άγχους και ψυχικής υγείας αφορά τη διεξαγωγή ανάλυσης πολλαπλών σταδίων της υφιστάμενης κατάστασης στις χώρες της κοινοπραξίας.

Τα μέλη της κοινοπραξίας θα εντοπίσουν αν και τι είδους προγράμματα υποστήριξης υπάρχουν στις χώρες τους και αν το θέμα της ψυχικής ευεξίας καλύπτεται/περιλαμβάνεται στα υπάρχοντα προγράμματα και πρακτικές των πανεπιστημίων.

Θα πραγματοποιήσουν επίσης συνεντεύξεις με εκπροσώπους των βασικών ομάδων-στόχων του έργου: ακαδημαϊκούς διδάσκοντες, φοιτητές, καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα της ψυχικής υγείας.

Τέλος, θα συνταχθεί ένας οδηγός καλών πρακτικών στις χώρες της κοινοπραξίας του έργου.