Παρουσίαση του AWARE Project σε τοπικές και διεθνείς εκδηλώσεις
1 Νοεμβρίου, 2023

Το έργο AWARE, μια πρωτοβουλία Erasmus+ αφιερωμένη στην προώθηση της ευαισθητοποίησης για το άγχος και την ψυχική υγεία μεταξύ του προσωπικού και των φοιτητών/τριών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, διεξάγει δραστηριότητες διάδοσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για τη μεταφορά της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φροντίδας ψυχικής υγείας σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου AWARE είναι να προωθήσει τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ενσυναίσθητου περιβάλλοντος εντός των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι η ψυχική ευεξία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα τόσο για τους/τις φοιτητές/τριες όσο και για το προσωπικό.

Οι εταίροι έχουν κάνει πολλές προσπάθειες για να αυξήσουν την τοπική και περιφερειακή εμβέλεια παρουσιάζοντας το έργο κατά τη διάρκεια προσωπικών και διαδικτυακών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο AWARE παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Power of Community” στο Cavan της Ιρλανδίας, στις 3 Μαρτίου 2023 και στις 15 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συμποσίου με θέμα MENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION: STATE OF PLAY AND CHALLENGES. Οι εταίροι πραγματοποίησαν επίσης αρκετές συναντήσεις με ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν το έργο. Το UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA από την Ισπανία παρουσίασε το έργο στις υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής της κυβέρνησης των Βάσκων και του University of the Basque Country και σε μελλοντικούς δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μπιλμπάο.

Στην Κύπρο, το CARDET συναντήθηκε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές από τη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και παρουσίασε το έργο στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η περιγραφή του έργου εμφανίζεται επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο «Οιστός το οποίο δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και λαμβάνεται από περίπου 5.000 άτομα. Σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δραστηριότητες του Τμήματος, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος να εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους για τρέχοντα θέματα.

Με στόχο την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας για το έργο AWARE, οι εταίροι δημοσίευσαν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) η εργασίαπεριγραφήστα αγγλικά καθώς και στην περιεκτική Οδηγίες καλών πρακτικών.

Σχετικά με το έργο AWARE

Το έργο AWARE υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς: SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, KMOP – EDUCATION AND INNOVATION HUB, CARDET, SPECTRUM RESEARCH CENTRE και UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Στοχεύει στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των φοιτητών/τριών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Η Κοινοπραξία του έργου ανέπτυξε τον ειδικό ιστότοπο για την προώθηση των στόχων, των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου:https://www.awareformentalhealth.eu/. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες συνεργατών (ελληνικά, πολωνικά και ισπανικά). Παρέχει πληθώρα πόρων, ενημερώσεων και γνώσεων σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και την προώθηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος σε περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

👉 Press Release