Σχετικά με το έργο

Η ψυχική υγεία και η ευεξία των φοιτητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία, ιδίως μετά την πανδημία COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο σε αυτούς/αυτές. Το άγχος και η κατάθλιψη είναι οι δύο συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές/τριες αναζητούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες που αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους/τις φοιτητές/τριες, όπως το προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν ή να διαχειρίζονται το άγχος των φοιτητών/τριών.

Πώς θα υποστηρίξουμε την ψυχική υγεία και ευεξία των φοιτητών/τριών;

Καθώς τα ΑΕΙ έχουν γίνει κεντρικό σημείο στην παροχή ασφάλειας και ευφορίας στους/στις σπουδαστές/τριες, είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι να είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργαστούν το άγχος τους και να τους παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Το έργο AWARE αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και των φοιτητών/τριών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε θέματα άγχους/ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στα εξής:

 

Θα εφοδιάσει το προσωπικό με τα απαραίτητα εργαλεία, τους πόρους και τις γνώσεις για την αναγνώριση, τη διαχείριση και την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με άγχος

 

 

Θα αναπτύξει και θα βελτιώσει τις δεξιότητες διαχείρισης του άγχους μεταξύ των φοιτητών/τριών, ενώ θα διευρύνει τη συναισθηματική επάρκεια και τις θετικές στάσεις

 

 

Θα διευκολύνει τους/τις αγχώδεις φοιτητές/τριες στα Ιδρύματα ΑΕΙ, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υπόλοιπου περιβάλλοντός τους

 

Για να το επιτύχουμε αυτό, θα:

  • αναπτύξουμε έναν οδηγό καλών πρακτικών για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας/άγχους στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • αναπτύξουμε ένα εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης, που θα περιλαμβάνει έναν οδηγό για την αναγνώριση του άγχους μεταξύ των φοιτητών/τριών και έναν οδηγό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του άγχους,
  • αναπτυχθεί κατάρτιση (σεμινάρια σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης) του αρμόδιου προσωπικού προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση του άγχους και να τις μεταφέρουν με επιτυχία στους/στις φοιτητές/τριες,
  • αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σημασία της ψυχικής ευεξίας στα ΑΕΙ.