Συνεχίζεται η παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εταίρων του AWARE
28 Ιουλίου, 2023

Με επιτυχία συνεχίζονται οι συναντήσεις των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου AWARE, με στόχο την ενδυνάμωση του προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν φοιτητές με άγχος.

Από την αρχική, προπαρασκευαστική συνάντηση που είχαμε τον Δεκέμβριο του 2022 και την επίσημη εναρκτήρια συνάντησή μας τον Φεβρουάριο του 2023, έχουμε διατηρήσει ένα σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα συναντήσεων, στις οποίες συζητούμε τις τρέχουσες και επερχόμενες δραστηριότητές μας.

Οι άκρως παραγωγικές αυτές συναντήσεις βασίζονται στην ουσιαστική συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων, στον ανοιχτό διάλογο και την κουλτούρα της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης, οι εταίροι μας συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους στο τραπέζι των συζητήσεων.

Αυτό το πνεύμα συνεργασίας μάς έχει επιτρέψει να αξιοποιήσουμε την ξεχωριστή εμπειρία και τις ιδέες κάθε οργανισμού, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο του έργου AWARE!