Το επόμενό μας αποτέλεσμα: Το Εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία
4 Σεπτεμβρίου, 2023

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η κοινοπραξία πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση για να συνοψίσει τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και να σχεδιάσει τα βήματα για την ανάπτυξη του επόμενου αποτελέσματος: Το εγχειρίδιο ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Το εγχειρίδιο θα περιέχει βασικές πληροφορίες για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας και πρακτικές συμβουλές για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση του άγχους.

Οι εταίροι θα παρουσιάσουν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών σχετικά με την ψυχική υγεία στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως πάντα, στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα επερχόμενα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και τη συνεχή διαχείριση.