Posty
Konsorcjum spotkało się online, aby omówić postępy projektu

Konsorcjum spotkało się online, aby omówić postępy projektu

11 stycznia partnerzy projektu spotkali się online, by omówić postęp prac nad projektem. W chwili obecnej partnerzy nanoszą ostatnie zmiany w Podręczniku podnoszenia świadomości, który w najbliższych tygodniach zostanie poddany ocenie i weryfikacji przez kluczowych...

Ostatnie spotkanie on-line w tym roku

Ostatnie spotkanie on-line w tym roku

8 grudnia 2023 partnerzy odbyli ostatnie w tym roku spotkanie online, na którym podsumowali dotychczas zrealizowane zadania i zaplanowali kolejne działania. Zaprezentowany został pierwszy szkic podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie...

Nasze październikowe spotkanie podsumowujące

Nasze październikowe spotkanie podsumowujące

4 października konsorcjum projektu odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań. Partnerzy opracowują obecnie Podręcznik podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego. Dokument zawierał będzie...

Nasze kwietniowe spotkanie online

Nasze kwietniowe spotkanie online

28 kwietnia partnerzy na comiesięcznym spotkaniu online podsumowali postęp prac nad projektem. Partnerzy przeprowadzili wielostopniową analizę dotyczącą zdrowia psychicznego w środowisku akademickim: zidentyfikowali dobra praktyki, przeprowadzili przegląd literatury,...

Nasze spotkanie online w marcu

Nasze spotkanie online w marcu

10 marca odbyło się comiesięczne spotkanie konsorcjum. Dyskusja podsumowała zadania i postęp prac w każdym kraju. Partnerzy są w trakcie przygotowywania przeglądu literatury, a także prowadzą badania na małą skalę i identyfikują lokalne dobre...

Partnerzy odbyli spotkanie inauguracyjne online

Partnerzy odbyli spotkanie inauguracyjne online

3 lutego 2023 partnerzy projektu odbyli pirwsze sotkanie projektowe (kick-off meeting) w formie zdalnej. Na spotkaniu szczegółowo omówiliśmy wszystkie pakiety robocze, które będziemy realizować przez cały czas trwania projektu, a także kwestie zapewnienia jakości,...