Konsorcjum spotkało się online, aby omówić postępy projektu
11 stycznia, 2024

11 stycznia partnerzy projektu spotkali się online, by omówić postęp prac nad projektem.

W chwili obecnej partnerzy nanoszą ostatnie zmiany w Podręczniku podnoszenia świadomości, który w najbliższych tygodniach zostanie poddany ocenie i weryfikacji przez kluczowych interesariuszy projektu- pracowników szkolnictwa wyższego, decydentów społecznych, studentów i innych specjalistów w dziedzinie dbania o zdrowie psychiczne.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie kursu e-learningowego.

Partnerzy już planują, jakie ciekawe treści w nim uwzględnić.