Konsorcjum spotkało się online na spotkaniu poprzedzającym inaugurację
15 grudnia, 2022

15 grudnia członkowie konsorcjum spotkali się online na spotkaniu pre-kick-off.

Partnerzy z Polski, Cypru, Irlandii, Hiszpanii i Grecji przedstawili swoje organizacje i zaprezentowali podejmowane działania.

Partnerzy przeanalizowali ogólne założenia projektu, a także zaplanowali działania na najbliższe tygodnie.

W styczniu partnerzy spotkają się online po raz kolejny na pierwszym spotkaniu projektowy (kick-off), podczas którego zaprezentowane zostaną szablony dla pierwszego rezultatu oraz strona internetowa projektu.

Szczegółowo omówimy także kwestie administracyjne.