Nasz kolejny wynik: Podręcznik świadomości zdrowia psychicznego
4 września, 2023

4 września konsorcjum odbyło spotkanie online, na którym podsumowano dotychczas zrealizowane zadania oraz zaplanowano kroki do opracowania kolejnego rezultatu: Podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

Dokument zawierał będzie podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowie psychiczne oraz praktyczne wskazówki, jak rozpoznać stany lękowe i jak sobie z nimi radzić.

Partnerzy przedstawią także wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania oraz podnoszenia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także najbliższe zadania związane z zapewnieniem jakości, upowszechnianiem rezultatów projektu oraz bieżącym zarządzaniem.