Nasze działania
1 grudnia, 2023

Nasze wspólne wysiłki koncentrowały się na wyeliminowaniu krytycznej luki w świadomości zdrowia psychicznego, w szczególności lęku, w instytucjach szkolnictwa wyższego w całej Europie.

Działania zrealizowane dotychczas w ramach projektu potwierdzają brak wystarczających warunków wspierających dobre praktyki, polityki i inicjatywy na poziomie krajowym lub regionalnym, aby skutecznie radzić sobie z kwestiami świadomości zdrowia psychicznego w instytucjach szkolnictwa wyższego.

💡 Identyfikacja i analiza potrzeb

Aby wypełnić tę lukę, zainicjowaliśmy pierwszy pakiet roboczy, który obejmował dokładną identyfikację i analizę potrzeb. W ramach tego procesu przeanalizowaliśmy istniejące praktyki, polityki i inicjatywy w Polsce, na Cyprze, w Irlandii, Hiszpanii i Grecji, biorąc jednocześnie pod uwagę specyficzne potrzeby i wyzwania stojące przed instytucjami szkolnictwa wyższego. Naszym celem było uzyskanie kompleksowego zrozumienia obecnego stanu świadomości zdrowia psychicznego i radzenia sobie z lękiem w kontekście europejskim.

📄 Wytyczne dotyczące dobrych praktyk

Nasze wspólne wysiłki zaowocowały stworzeniem Wytycznych Dobrych Praktyk, istotnego rezultatu projektu, który posłuży jako przewodnik w podejściu do kwestii zdrowia psychicznego w instytucjach szkolnictwa wyższego. Opracowanie tych wytycznych wymagało aktywnego udziału i wkładu wszystkich partnerów projektu, co zapewniło uwzględnienie różnych perspektyw i doświadczeń.

Kluczowe etapy tego procesu obejmowały:

  • Identyfikację i analizę potrzeb: kompleksowa analiza istniejących praktyk, polityk i inicjatyw związanych ze świadomością zdrowia psychicznego i radzeniem sobie z lękiem w instytucjach szkolnictwa wyższego.
  • Opracowanie wytycznych dotyczących dobrych praktyk: opierając się na spostrzeżeniach uzyskanych podczas analizy potrzeb, opracowano wytyczne, które stanowią podstawę oddziaływania naszego projektu.
  • Końcowy przegląd wytycznych dotyczących dobrych praktyk przez wszystkich partnerów: wspólny wysiłek na rzecz udoskonalenia i ulepszenia wytycznych, uwzględniający cenne perspektywy wszystkich partnerów projektu.
  • Finalizację wytycznych dotyczących dobrych praktyk: końcowy etap, w którym wytyczne zostały dopracowane i przedstawione w spójny sposób, gotowe do rozpowszechnienia i wdrożenia.

Ukończenie tych kluczowych etapów stanowi znaczący kamień milowy i z niecierpliwością czekamy na wpływ naszych wspólnych wysiłków na świadomość zdrowia psychicznego w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

👉 Newsletter