Nasze kwietniowe spotkanie online
28 kwietnia, 2023

28 kwietnia partnerzy na comiesięcznym spotkaniu online podsumowali postęp prac nad projektem.

Partnerzy przeprowadzili wielostopniową analizę dotyczącą zdrowia psychicznego w środowisku akademickim: zidentyfikowali dobra praktyki, przeprowadzili przegląd literatury, a także serię wywiadów z przedstawicielami różnych uczelni.

Już wkrótce będziemy mogli zaprezentować zebrane dane w formie zbiorczego raportu oraz zbioru dobrych praktyk.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także bieżące zarządzanie projektem oraz upowszechnianie jego rezultatów.