Nasze październikowe spotkanie podsumowujące
4 października, 2023

4 października konsorcjum projektu odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań.

Partnerzy opracowują obecnie Podręcznik podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

Dokument zawierał będzie podstawowe informacje dotyczące dbania o zdrowie psychiczne oraz praktyczne wskazówki, jak rozpoznać stany lękowe i jak sobie z nimi radzić.

Partnerzy przedstawią także wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznego środowisk nauczania oraz podnoszenia świadomości w zakresie zdrowia psychicznego studentów w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także najbliższe zadania związane z zapewnieniem jakości, upowszechnianiem rezultatów projektu oraz bieżącym zarządzaniem.