Nasze spotkanie online w marcu
10 marca, 2023

10 marca odbyło się comiesięczne spotkanie konsorcjum.

Dyskusja podsumowała zadania i postęp prac w każdym kraju.

Partnerzy są w trakcie przygotowywania przeglądu literatury, a także prowadzą badania na małą skalę i identyfikują lokalne dobre praktyki.