Nasze wspólne wysiłki zaowocowały bardzo udanym pierwszym rokiem projektu!
28 marca, 2024

Przeprowadzone prace i jakość osiągnięta w odpowiednich pakietach roboczych projektu w pierwszym roku realizacji są wysoce zadowalające, na co wskazują informacje zwrotne od partnerów i narzędzia oceny. Ogólnie rzecz biorąc, projekt osiągnął swoje cele i kamienie milowe zgodnie z planem pracy, postępując zgodnie z założeniami.

Podręcznik podnoszenia świadomości

Zwieńczeniem naszych wspólnych wysiłków było stworzenie „Podręcznika podnoszenia świadomości„, kompleksowego przewodnika zaprojektowanego w celu promowania świadomości zdrowia psychicznego wśród studentów, pracowników i wykładowców instytucji szkolnictwa wyższego (HEI).

Co dostarcza podręcznik?

Podręcznik oferuje wiedzę i narzędzia potrzebne do promowania świadomości zdrowia psychicznego.

W kontekście szkolnictwa wyższego zdrowie psychiczne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ogólnego doświadczenia studenta. Studenci często napotykają różne czynniki stresogenne, w tym presję akademicką, dostosowanie społeczne i zmiany osobiste.

Zrozumienie ich zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na wyniki w nauce i jakość życia.

Co zawiera podręcznik

Zawartość opracowanych modułów

  1. Wprowadzenie do zdrowia psychicznego
  2. Przewodnik dotyczący rozpoznawania lęku wśród uczniów
  3. Przewodnik na temat rozwijania umiejętności radzenia sobie z lękiem
  4. Świadomość w zakresie zdrowia psychicznego w instytucjach szkolnictwa wyższego na dużą skalę

Podręcznik został przetestowany i zweryfikowany w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego w całej Europie, a informacje zwrotne od beneficjentów zostały uwzględnione w procesie finalizacji.

Podręcznik zostanie opublikowany online w kwietniu 2024 r. jako otwarty zasób edukacyjny i będzie swobodnie dostępny do powszechnego użytku.

Nasze następne kroki

Naszym kolejnym krokiem jest opracowanie internetowej platformy szkoleniowej zatytułowanej – Łączenie i wymiana doświadczeń.

Prace te obejmują seminaria szkoleniowe dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego prowadzone na platformie e-szkoleniowej.

Podczas tego szkolenia pracownicy będą mieli okazję zdobyć niezbędną wiedzę, postawy, umiejętności i narzędzia do skutecznego mentorowania swoich studentów w zakresie rozwijania świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym.

Jesteśmy podekscytowani tym, co będzie dalej! Bądź z nami na bieżąco!

 

👉 Newsletter