O projekcie

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie studentów szkół wyższych jest coraz większym problemem, zwłaszcza w następstwie pandemii COVID-19, która miała na nich znaczący wpływ. Lęk i depresja to dwa najczęstsze powody, dla których studenci szukają pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak osoby, które mają najczęstszy kontakt ze studentami, tacy jak pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, nie są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania lub pracy z lękiem wśród studentów.

Jak będziemy wspierać zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie studentów?

Ponieważ instytucje szkolnictwa wyższego stały się centralnym punktem w zapewnianiu studentom bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, konieczne jest, aby nauczyciele i pracownicy administracyjni byli przygotowani do pomagania uczniom w radzeniu sobie z lękiem i zapewnianiu im niezbędnego wsparcia.

Projekt AWARE ma na celu zwiększenie świadomości lęku / zdrowia psychicznego wśród pracowników i studentów instytucji szkolnictwa wyższego. W szczególności, projekt ma na celu:

 

Wyposażenie personelu w niezbędne narzędzia, zasoby i wiedzę do rozpoznawania, zarządzania i wspierania studentów zmagających się z lękiem.

 

 

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z lękiem wśród studentów, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji emocjonalnych i pozytywnego nastawienia.

 

 

Dostosowanie się instytucji szkolnictwa wyższego do potrzeb studentów zmagających się z lękiem poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w ich otoczeniu.

 

Aby to osiągnąć opracowane zostaną:

  • wytyczne dotyczące dobrych praktyk w celu zidentyfikowania i zbadania dobrych praktyk w zakresie świadomości zdrowia psychicznego / lęku w instytucjach szkolnictwa wyższego;
  • podręcznik podnoszenia świadomości, w tym przewodnik rozpoznawania lęku wśród studentów oraz przewodnik rozwijania umiejętności radzenia sobie z lękiem;
  • szkolenia (seminaria na platformie e-szkoleniowej) dla pracowników w celu poprawy ich umiejętności radzenia sobie z lękiem i skutecznego przekazywania ich studentom;
  • działania podnoszenia świadomości wśród interesariuszy i opinii publicznej na temat znaczenia dobrostanu psychicznego w szkolnictwie wyższym.