Ostatnie spotkanie on-line w tym roku
8 grudnia, 2023

8 grudnia 2023 partnerzy odbyli ostatnie w tym roku spotkanie online, na którym podsumowali dotychczas zrealizowane zadania i zaplanowali kolejne działania.

Zaprezentowany został pierwszy szkic podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego w szkolnictwie wyższym.

Obecnie partnerzy dzielą się informacją zwrotną, a kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji oraz konsultacja treści z ekspertami w zakresie zdrowia psychicznego oraz kluczowymi interesariuszami – pracownikami uczelni, decydentami społecznymi, studentami w celu zapoznania się z dokumentem i podzieleniem się uwagami.