Ostatnie spotkanie partnerów projektu AWARE przed przerwą wakacyjną
4 lipca, 2023

4 lipca odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu przed wakacyjną przerwą.

Omówiono ostatnie kroki w opracowaniu wytycznych dotyczących dobrych praktyk w podejściu do dobrostanu psychicznego w szkolnictwie wyższym w krajach europejskich.

Dokument zawiera wyniki badań przeprowadzonych w każdym z krajów partnerskich, a także opisuje zidentyfikowane dobre praktyki i opisuje sposoby, w jakie mogą one być wdrażane w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Partnerzy zaplanowali też działania, związane z realizacją kolejnego rezultatu: Podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono też działania upowszechniające rezultaty projektu, a także bieżące kwestie zarządzania i zapewnienia jakości.