Partnerzy odbyli spotkanie inauguracyjne online
3 lutego, 2023

3 lutego 2023 partnerzy projektu odbyli pirwsze sotkanie projektowe (kick-off meeting) w formie zdalnej.

Na spotkaniu szczegółowo omówiliśmy wszystkie pakiety robocze, które będziemy realizować przez cały czas trwania projektu, a także kwestie zapewnienia jakości, bieżącego zarządzania oraz upowszechniania rezultatów projektu.

Pierwszym krokiem, aby zwiększyć świadomość problematyki lęku i zdrowia psychicznego wśród pracowników i studentów uczelni wyższych będzie przeprowadzenie kilkustopniowej analizy sytuacji w krajach partnerskich.

Członkowie konsorcjum zdiagnozują czy, a jeśli tak to jakie programy wsparcia funkcjonują w ich krajach, czy tematyka dobrego samopoczucia psychicznego jest włączana w istniejące programy i praktyki na uczelniach wyższych.Przeprowadzą także wywiady z przedstawicielami kluczowych grup docelowych projektu: wykładowcami akademickimi, studentami, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego.

Powstanie przewodnik po dobrych praktykach stosowanych w krajach konsorcjum projektu.