Partnerzy

Koordynator - SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, POLSKA

Społeczna Akademia Nauk jest największą prywatną instytucją edukacyjną w Polsce, z ponad 25-letnim doświadczeniem. Zapewniamy wysokiej jakości edukację studentom z całego świata. Uczelnia oferuje szeroką gamę programów studiów licencjackich i magisterskich w głównych miastach w Polsce oraz w filii w Londynie. Nasza oferta obejmuje studia licencjacki, magisterskie i doktoranckie. W rankingach edukacyjnych, publikowanych przez opiniotwórcze ogólnopolskie czasopisma, nasza uczelnia zajmuje bardzo wysokie pozycje. Uczelnia posiada 25 wydziałów, w tym Zarządzania, Finansów i Rachunkowości, Socjologii, Psychologii, Bezpieczeństwa Narodowego oraz Informatyki.

Strona internetowa: https://san.edu.pl/

KMOP - CENTRUM EDUKACJI I INNOWACJI, GRECJA

KMOP – Social Action and Innovation Centre, założona w 1977 r., jest jedną z najstarszych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Grecji, oferującą usługi wsparcia społecznego i wdrażającą różne programy mające na celu wzmocnienie pozycji i poprawę dobrobytu jednostek i społeczności. KMOP założyła KMOP Education & Innovation Hub w celu stworzenia centrum wiedzy, które oferuje dostęp do szerokiej gamy programów edukacyjnych, zasobów i szkoleń, wykorzystując wiedzę, którą organizacja zdobyła dzięki swojej rozległej pracy w terenie. Nasze programy szkoleniowe umożliwiają osobom i zespołom poruszanie się po ekosystemie społecznym w celu osiągnięcia swoich celów i przyczynienia się do bardziej zrównoważonej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu. Do tej pory programy te wpłynęły na życie ponad 17 500 osób, zapewniając im narzędzia i umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu we wszystkich aspektach życia. Więcej informacji: https://education-hub.kmop.org/about-us/

CARDET, CYPR

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) jest niezależną, pozarządową organizacją badawczo-rozwojową typu non-profit z siedzibą na Cyprze. Jest to jeden z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych w regionie euro-śródziemnomorskim, z globalnym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu projektów, budowaniu potencjału i e-learningu. Misją centrum jest inspirowanie edukacji nowej generacji oraz promowanie badań, innowacji i rozwoju poprzez praktyki oparte na efektach najnowszych badań. CARDET jest niezależną organizacją, stowarzyszoną z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet w Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych. CARDET posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie jakości zarządzania, badań i usług edukacyjnych. Centrum ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu cyfrowym, wirtualnych szkołach i edukacji online, a także opracowało i wdrożyło projekty edukacji szkolnej oraz przeprowadziło szeroko zakrojone ewaluacje programów edukacyjnych na całym świecie.

Strona internetowa: https://www.cardet.org/

CENTRUM BADAWCZE SPECTRUM, IRLANDIA

Spectrum Research Centre (SRC) to ośrodek badawczy non-profit utworzony w celu stworzenia przestrzeni, w której wyniki badań i edukacji mogą być weryfikowane poprzez lokalne działania w społeczności. Wspieramy młodych naukowców w wypróbowywaniu i testowaniu ich hipotez badawczych w środowiskach „żywych laboratoriów”. W miarę rozwoju firmy jesteśmy zaangażowani w zapewnianie naukowcom, trenerom i edukatorom możliwości nadania ich pracy i praktyce europejskiej perspektywy.  Nasze główne obszary zainteresowania to:

  • Polityka społeczna – integracja grup marginalizowanych; nieświadome uprzedzenia i ich wpływ na integrację migrantów; media społecznościowe i ksenofobia.
  • Polityka środowiskowa – gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona siedlisk; turystyka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla; modelowanie biznesowe dla gospodarek o obiegu zamkniętym; komedia na rzecz zmian klimatu.
  • Polityka edukacyjna – zagrożenie edukacji zdalnej dla badań uniwersyteckich; poważne gry do rozwiązywania poważnych problemów; międzysektorowe strumienie finansowania edukacji, grywalizacja jako strategia angażowania cyfrowych tubylców.

SRC jest aktywne w szerszej społeczności i świadczy usługi doradcze dla szerokiego zakresu organizacji w całym krajobrazie gospodarczym.

Strona internetowa: https://spectrumresearchcentre.com/

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, HISZPANIA

Uniwersytet Kraju Basków (UPV/EHU) jest instytucją dydaktyczną i badawczą oficjalnie założoną w 1980 roku. Uniwersytet zatrudnia ponad 7.500 osób na 31 wydziałach i szkołach rozmieszczonych w trzech różnych kampusach, z ponad 57.000 studentów studiów licencjackich i podyplomowych. UPV/EHU oferuje największą liczbę programów doktoranckich spośród wszystkich hiszpańskich uniwersytetów, z których jedna trzecia otrzymała wyróżnienie jakości od hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji.

UPV/EHU został uznany za międzynarodowy kampus badawczy jakości przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji (MICINN), a w 2021 r. otrzymał nagrodę HRS4R przyznawaną przez Komisję Europejską za doskonałość zasobów ludzkich w badaniach. KideOn jest skonsolidowaną grupą badawczą rządu baskijskiego. Powstała w 2018 r. z zamiarem bycia punktem odniesienia w badaniach nad integracją społeczną i edukacyjną, integruje kadrę dydaktyczną UPV / EHU z różnych dziedzin wiedzy, ale wszystkie z Wydziału Edukacji w Bilbao.

Strona internetowa: https://www.ehu.eus/en/en-home