Projekt AWARE prezentowany na wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych
1 listopada, 2023

Projekt AWARE, realizowany w ramach programu Erasmus+, jest poświęcony promowaniu świadomości na temat lęku i świadomości zdrowia psychicznego wśród pracowników i studentów instytucji szkolnictwa wyższego. Partnerzy projektu prowadzą intensywne działania upowszechniające na poziomie lokalnym i międzynarodowym  w celu rozpowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym wśród szerszego grona odbiorców. Głównym celem projektu AWARE jest stworzenie wspierającego i empatycznego środowiska w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, zapewniającego, że dobrostan psychiczny pozostanie najwyższym priorytetem zarówno dla studentów, jak i pracowników.

Partnerzy podjęli wiele starań, aby zwiększyć zasięg lokalny i regionalny, prezentując projekt podczas wydarzeń stacjonarnych i online. Projekt AWARE został zaprezentowany m.in. podczas wydarzenia „Power of Community” w Cavan w  Irlandii  3 marca 2023   r. oraz 15 października 2023 r. podczas sympozjum online pt. ZDROWIE PSYCHICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM: AKTUALNA SYTUACJA I WYZWANIA . Partnerzy odbyli  również kilka spotkań ze środowiskiem akademickim, badaczami, interesariuszami i  decydentami  politycznymi w celu omówienia projektu. UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA z Hiszpanii zaprezentował projekt poradni psychologicznej rządu baskijskiego i Uniwersytetu Kraju Basków oraz przyszłym nauczycielom szkół średnich w Bilbao.

Na Cyprze, przedstawiciele CARDET spotkali się z członkami środowiska akademickiego i badaczami ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu w Nikozji. Opis projektu znalazł się  również w biuletynie „Oistos” wydawanym dwa razy w roku przez Wydział Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu w Nikozji, z którego   skorzystało około 5 000 osób. Celem Biuletynu jest informowanie społeczności akademickiej o działalności Katedry, a jednocześnie stwarzanie możliwości wyrażenia przez  wykładowców i studentów Katedry  swoich przemyśleń i obaw dotyczących bieżących spraw.

W celu   poinformowania globalnej społeczności o projekcie  AWARE, autorzy opublikowali na Elektronicznej Platformie na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie (EPALE) opis projektu w języku angielskim oraz kompleksowe wytyczne dotyczące dobrych praktyk.

O projekcie AWARE

Projekt AWARE realizowany jest przez pięć europejskich organizacji: SPOŁECZNĄ AKADEMIĘ NAUK, KMOP – EDUCATION AND INNOVATION HUB, CARDET, SPECTRUM RESEARCH CENTRE oraz UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Ma on na celu wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia studentów w  instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI).

Konsorcjum projektu opracowało dedykowaną stronę internetową promującą cele, rezultaty i działania projektu: https://www.awareformentalhealth.eu/. Strona jest dostępna w języku angielskim i we wszystkich językach partnerskich (greckim, polskim i hiszpańskim). Zawiera bogactwo zasobów, aktualizacji i spostrzeżeń na temat bieżących wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego i wspierania wspierającego środowiska w szkolnictwie wyższym.

 

👉 Press Release