Projekt AWARE, realizowany w ramach inicjatywy Erasmus+, ogłasza publikację „Podręcznika podnoszenia świadomości”, kompleksowego przewodnika mającego na celu promowanie świadomości na temat zdrowia psychicznego wśród studentów, pracowników i wykładowców instytucji szkolnictwa wyższego (ISW).

Projekt AWARE jest wspólnym wysiłkiem pięciu europejskich organizacji: SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, KMOP – EDUCATION AND INNOVATION HUB, CARDET, SPECTRUM RESEARCH CENTRE oraz UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Projekt ma na celu promowanie wspierającego i empatycznego środowiska w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, gwarantując, że dobrostan psychiczny pozostanie najwyższym priorytetem zarówno dla studentów, jak i pracowników.

Podręcznik zapewnia instytucjom szkolnictwa wyższego wiedzę i narzędzia potrzebne do promowania świadomości zdrowia psychicznego. W kontekście szkolnictwa wyższego zdrowie psychiczne odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ogólnego doświadczenia studenta. Studenci często napotykają różne czynniki wywołujące stres, w tym presję akademicką, dostosowanie społeczne i zmiany osobiste. Zrozumienie i pielęgnowanie ich zdrowia psychicznego jest niezbędne, ponieważ nie tylko wpływa na ich wyniki w nauce, ale także głęboko wpływa na ich jakość życia podczas pobytu w instytucji.

Przewodnik jest dostępny w języku angielskim oraz we wszystkich językach partnerów (greckim, polskim i hiszpańskim) i można go pobrać ze strony internetowej projektu pod adresem www.awareformentalhealth.eu.

 

👉 Press Release