Wspieranie produktywnych partnerstw: historia sukcesu spotkań projektu AWARE
20 lipca, 2023

Cieszymy się, że możemy podzielić się historią sukcesu spotkań naszego konsorcjum projektu AWARE! Spotkanie inauguracyjne odbyło się w grudniu 2022 r., a następnie odbyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie w lutym 2023 r.. Od tego czasu utrzymujemy spójny miesięczny harmonogram spotkań w celu omówienia bieżących i przyszłych zadań.

Nasze zaangażowanie w jasne programy, aktywne uczestnictwo i angażujące prezentacje sprzyjało znaczącej współpracy i postępowi prac nad projektem. U podstaw naszego sukcesu leży otwarty dialog i kultura konstruktywnej informacji zwrotnej. Przyjęcie tego podejścia napędza innowacje, pozwalając nam stawiać czoła wyzwaniom z kreatywnością i poświęceniem.

Podczas każdego spotkania wszyscy partnerzy aktywnie w nich uczestniczyli, wnosząc swoją wiedzę i spostrzeżenia. Ten duch współpracy pozwolił nam wykorzystać różnorodność perspektyw, prowadząc do podejmowania dobrych decyzji i ustalania strategii, które maksymalizują nasz wspólny potencjał.

Oby tak dalej!