Zakończenie prac nad Podręcznikiem świadomości zdrowia psychicznego
7 listopada, 2023

7 listopada konsorcjum projektu odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań.

Partnerzy finalizują Podręcznik podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji oraz konsultacja treści z ekspertami w zakresie zdrowia psychicznego oraz kluczowymi interesariuszami – pracownikami uczelni, decydentami społecznymi, studentami w celu zapoznania się z dokumentem i podzieleniem się uwagami.